Østlands-Posten er dagsavis for Larvik og Lardal, grunnlagt i 1881 som organ for venstresiden. Avisen ble den første i Norge med kvinnelig redaktør og inntok etter hvert posisjonen som ledende i Larvik. Etter langvarig familieeierskap ble den solgt til A-pressen i 1995.

  • Formålsparagraf

    Selskapets virksomhet er avisutgivelse og all forbundet eller beslektet virksomhet, samt å delta gjennom aksjebesittelser eller på annen måte i andre selskaper.