Norsk Landbruk er det ledende fagbladet for gårdbrukere og skriver om husdyr-, planteproduksjon og driftsteknikk. Målsetting er å gi leseren uavhengige råd og ny kunnskap som kan bidra til mer rasjonell drift og bedre økonomi. I tillegg gir bladet leseren ferske nyheter fra maskinbransjen og forskning i inn- og utland, samt nøkkeldata på redskaper som er aktuelle for norske gårdbrukere.

  • Formålsparagraf

    Norsk Landbruk følger formålet i Tun Media AS - å drive  medievirksomhet med bakgrunn i landbrukets og distriktenes interesser. Selskapet kan også påta seg andre oppgaver knyttet til hovedformålet som er av interesse.