Nordstrands Blad er lokalavisen for bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø i Oslo. Avisen kom først ut i 1925 som organ for lokale velforeninger. I 1998 ble den overtatt av Orkla Media, som i dag er en del av Amedia-konsernet. Nordstrands Blads papirutgave kommer ut hver torsdag.