Finnmarken ble etablert i 1899, med basis i avholdsbevegelsen og Venstre. Avisen utviklet seg i sosialistisk retning, og ble fra 1906 talerør for Arbeiderpartiet. Fra 1946 ble Finnmarken slått sammen med Folkets Frihet i Kirkenes, og utgiverstedet flyttet fra Vardø til Vadsø.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Dagbladet Finnmarken AS, herunder delta i aktivitet forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.