Bondebladet er medlemsavis for Norges Bondelag og har også en kollektiv abonnementsavtale med sju andre organisasjoner (Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt, Gartnerhallen, Geno og Hoff) i Norsk landbrukssamvirke. Det gjør at Bondebladet har en unik posisjon og når ut til svært mange bønder. Organisasjonene har sine egne spalter for medlemsinformasjon i avisen.

  • Formålsparagraf

    Bondebladet følger formålet i Tun Media AS - å drive  medievirksomhet med bakgrunn i landbrukets og distriktenes interesser.