Akershus Amtstidende (Amta), femdagers avis for Drøbak og Nesodden, har sine røtter i Follo Tidende som ble startet i 1874. Dagens avisnavn kom i 1884, da eieren fikk et lokalt aksjeselskap til å overta driften, med formål, å skape et «konservativt organ for Aker og Follo og øvre og nedre Romerike».

  • Formålsparagraf

    «Utgi avisen Akershus Amtstidende, herunder delta i andre selskaper som driver informasjonsvirksomhet. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd».