Agder er lokalavis for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund og Sokndal. Avisen har en solid posisjon i markedet og er nr. 1-avis i alle kommunene, bortsett fra Sokndal. Avisen kom ut første gang 25. april 1877. I mer enn 70 år, helt frem til 1971, var Agder en familieeid avis.

  • Formålsparagraf

    Agder skal være en sosialliberal, partipolitisk uavhengig avis.