Tidens Krav, dagsavis for Nordmøre, ble grunnlagt av Kristiansund Socialdemokratiske Forening i 1906. Avisen hadde en god vekstperiode etter krigen men ble kraftig utfordret av Nordmørsposten, eid av Dagbladet, fra 1986. Norsk Arbeiderpresse bidro til en snuoperasjon som reddet Tidens Krav.

  • Formålsparagraf

    «Selskapets formål er å utgi avisen Tidens Krav, herunder delta i aktiviteter forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens idéer om frihet, demokrati og likeverd».