Telemarksavisa, dagsavis for Telemark, hadde sin start i Larvik i 1921 med en etterfølgende turbulent periode fram til sammenslåtte Telemark Arbeiderblad ble etablert i Skien i 1926. På 1960-tallet vokste avisen til fylkets største en periode. Dagens avisnavn ble valgt tidlig på 1990-tallet

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi Telemarksavisa, herunder delta i aktivitet forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.