Smaalenenes Avis, dagsavis for sju kommuner i Østfold, utkommer i Askim. Røttene går tilbake til 1899 da Indre Smaalenenes Avis ble grunnlagt. I 1902 ble Askim Avis etablert, som senere skiftet navn til Øvre Smaalenene. Sistnevnte avis ble delvis kjøpt av Norsk Arbeiderpresse i 1990, som så kjøpte Indre Smaalenene i 1996 og slo sammen de to avisene i 2003.

 

  • Formålsparagraf

    Basert på lønnsom og sunn forretningsmessig drift skal selskapets medier fremme samfunnsengasjement og øve innflytelse på samfunnsutviklingen med det mål å styrke rettsstaten, demokratiet og likeverd mellom mennesker. Mediene skal dekke alle deler av lokalsamfunnets virksomhet på en fri og partipolitisk uavhengig måte, og ved saklig og upartisk journalistikk, basert på normer og verdier nedfelt i Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og de etiske normer for mediene, Vær Varsom-plakaten.