Rakkestad Avis er tredagers avis for Rakkestad, startet i 1900 som upolitisk med Venstre-sympatier. Avisen ble etter hvert overtatt av Bondepartiet og ble i Nasjonal Samlings grep slått sammen med Lokalposten og fikk navnet Østfold Bygdeblad. Avisen tok tilbake sitt opprinnelige navn i 1987.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avis i Rakkestad med alt som dermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre selskap.