Oppland Arbeiderblad, dagsavis for Gjøvik og Vestoppland, ble startet i 1924 som et resultat av splittelsen i arbeiderbevegelsen, i en by med fire aviser fra før. Avisen ble raskt arbeidsfolks talerør og hadde sammenhengende opplagsvekst fra 1957 til 2001, noe som er norsk rekord.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avisen Oppland Arbeiderblad, herunder delta i aktivitet
    forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk,
    forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.