Moss Avis ble grunnlagt i 1886, som konservativt talerør mot byens fem Venstre-aviser. Konkurrentene forsvant etter hvert. Moss Avis har opp gjennom årene skiftet politisk kurs, til «frisinnet» fra 1879, til Venstre-avis i 1890, og etter hvert tilbake til en mer høyreorientert kurs.

  • Formålsparagraf

    Mediehuset Østfold AS utgir Moss Avis som en redaksjonelt frittstående, partiuavhengig avis. Dens grunnsyn skal være liberal-konservativ, basert på hovedstrømningene og de holdningene som hittil har preget avisen. Moss Avis og andre produkter som er knyttet til merkenavnet, skal dekke behovet for en allsidig avis i Moss og de distrikter som til enhver tid er naturlig nedslagsfelt. Avisen skal hevde Moss og regionens interesser og fremme forståelse for nasjonal frihet og sikkerhet. Innenfor rammen av sitt grunnsyn skal Moss Avis bidra til å fremme arbeids- og næringslivet, samt alt byggende sosialt, humanitært, kulturelt og religiøst virke i lokalsamfunnet.