Laagendalsposten ble grunnlagt i 1903 av faktor Karl A. Wad, som «Frisindet Folkeblad» men ble senere uavhengig.  Laagendalsposten var i familiens eie fram til 1972, da Drammens Tidende overtok eierskapet. Etter krigen har avisen hatt en ledende posisjon i Kongsberg og distriktet.

  • Formålsparagraf

    Redaksjonelt formål i utgiverselskapet Edda Media Buskeruds vedtekter er:
    Selskapets formål er å formidle informasjon og reklame gjennom publisering i ulike mediekanaler, i områder som har tilknytning til Buskerud. Selskapets redaksjonelle utgivelser skal dekke behovet for allsidig, variert og lokal informasjon i sine respektive nedslagsfelt. Virksomhetene skal være frie og uavhengige og bygge på idealer som er nedfelt i Redaktørplakaten og presseetisk sedvane.