Kvinnheringen (tredagers avis) ble etablert i 1973, som politisk uavhengig, av typograf Kristian Hus. Takket være aluminiumsverket var Husnes og deler av Kvinnherad i vekst og etter hvert skulle det vise seg at det var plass til en ny lokalavis.  Kvinnheringen har i dag et godt grep i lokalmarkedet.

  • Formålsparagraf

    Selskapet sitt føremål er å gje ut avisa Kvinnheringen og å driva handelsverksemd og anna verksemd som står i samband med dette. Avisa skal vere ei politisk uavhengig lokalavis.