Jarlsberg Avis (tre dager ukentlig) har røtter tilbake til Holmestrandsposten fra 1843, Gjennom 1800-tallet skiftet avisen eier flere ganger, og historien er preget av turbulens, både økonomisk og driftsmessig. Østlands-Posten overtok eierskapet i 1999, og da ble grunnlag lagt for en pen opptur.

  • Formålsparagraf

    Jarlsberg er en fri og uavhengig avis, basert på lønnsom og sunn forretningsmessig drift. Avisa skal fremme samfunnsengasjement og øve innflytelse på samfunnsutviklingen for å styrke demokratiet, rettsstaten og likeverd mellom mennesker. Jarlsberg skal drive saklig og uavhengig journalistikk, basert på normer og verdier nedfelt i Redaktørplakaten, Tekstreklame-reglene og de etiske normer som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Jarlsberg skal være en lokalavis for Holmestrand og Hof og omkringliggende nærområder som naturlig hører hjemme i handelsområdet. Gjennom sin virksomhet skal avisa være nær og nyttig for beboerne i distriktet og for nærings- og arbeidslivet. Den skal fremstå som et bindeledd mellom ulike lokale interesser. Jarlsberg skal fremme lokal debatt og meningsutveksling. Jarlsberg skal gjennom sin virksomhet fremme distriktets identitet og interesser, og være talerør utad.