Haugesunds Avis ble grunnlagt i 1895 av Venstre-mannen Bernt Seland, som «radikalt talerør for vanlige folk».  Ny rotasjonspresse i 1915, og andre investeringer gjorde avisen til «mest moderne» i vest.  Haugesunds Avis innledet en vekstperiode 1921, og ble enerådende i 1973.

  • Formålsparagraf

    Utgi Haugesunds Avis, samt å drive eventuelle tilknyttede virksomheter. Selskapet står i en demokratisk og liberal tradisjon og skal på dette grunnlag gjennom sin publisistiske virksomhet og øvrige tjenester speile lokalsamfunnet, fremme dets interesser, bidra til å  skape lokal identitet, stolthet og tilhørighet, og ivareta  befolkningens behov for lokale nyheter og informasjon. Den redaksjonelle virksomheten skal være fri og uavhengig, bygget på idealer nedfelt i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.