Hardanger Folkeblad ble etablert i 1949, av arbeiderbevegelsen med mål om å samle hele regionen bak en avis.  Slik gikk det ikke. Hardanger Folkeblad ble etter hvert en ren Hardanger-avis, som fra 1990 ble dominerende i kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord.

  • Formålsparagraf

    Aksjeselskapet har til formål å utgi Hardanger Folkeblad og å drive handelsvirksomhet og annen virksomhet, som står i forbindelse med dette.

    Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.