Fredriksstad Blad kom med sin første utgave i 1889, etter initiativ fra en gruppe «ledende menn» som ville ha en moderat Høyre-avis. Den nye avisen var allerede i 1905 størst i fylket, og har de siste tiårene hatt en helt dominerende stilling i Fredrikstad og omegn.

 

  • Formålsparagraf

    Mediehuset Østfold AS skal utgi Fredriksstad Blad som en politisk uavhengig avis. Avisen skal bygge på og fremme et konservativt grunnsyn, basert på uavhengighet av politiske partier, grupperinger og særinteresser. Avisen og andre redaksjonelle produkter og tjenester som er knyttet til merkenavnet skal gjennom kritisk overvåkning speile lokalsamfunnet, ivareta dets interesser og bidra til å skape lokal identitet og tilhørighet.