Firdaposten ble startet i Florø i 1948, av Arbeiderpartiet, og med Guttorm Hansen, senere stortingspresident som første redaktør. Konkurransen var hard fra to andre aviser, men fra 1992 har Firdaposten vært alene som lokalavis i byen.

  • Formålsparagraf

    Selskapet har til føremål å gje ut avisa Firdaposten og drive verksemd i samband med dette. Avisa skal drive sakleg og uavhengig journalistikk, tufta på arbeiderrørslas idear og fridom, demokrati og likeverd. Avisa skal redigerast på nynorsk.