Finnmark Dagblad, ble startet i 1913 av Hammerfest Arbeiderparti, under navnet Vestfinmarkens Socialdemokrat. Alt trykkeriutstyr gikk tapt under krigen, og i 1946 kom avisen ut i stensilutgave. Etter hvert ble driften normalisert, og Finnmark Dagblad gikk inn i en vekstperiode.

  • Formålsparagraf

    Formålet med selskapet er å utgi avisen Finnmark Dagblad, herunder delta i aktivitet forbundet med dette. Avisen skal drive saklig og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd.