Eikerbladet ble grunnlagt i 1992, som gratisavis, men etablert som abonnementsavis fra 2003, med Ringsrikes Blad/Apressen som eier. Eikerbladet er en superlokal avis, med et rimelig bredt nyhetsbilde fra politikk og samfunn, fritid, kultur og sport.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er å utgi avis og det som står i forbindelse med avisutgivelse. Avisen skal drive saklig, og uavhengig journalistikk, tuftet på et sosialdemokratisk grunnsyn og forankret i arbeiderbevegelsens ideer og frihet, demokrati og likeverd.