Avisa Nordland ble etablert som dagsavis for Bodø og regionen i 2002 som en fusjon av to konkurrenter med ulikt grunnsyn, A-pressens Nordlands Framtid og HTG-gruppens Nordlandsposten. Amedia er hovedeier, mens Polaris Media (HTG-gruppen) eier 38prosent. AN er politisk uavhengig.

  • Formålsparagraf

    Basert på sunn og lønnsom drift skal avisen fremme samfunnsengasjement med det mål å styrke grunnverdiene ytringsfrihet, mangfold, toleranse og likeverd mellom mennesker. Avisa Nordland skal påvirke samfunnsdebatten med basis i grunnverdiene, og verne om regionens og fylkets egenart og kultur. Avisa Nordland skal ivareta rollen som en kritisk overvåker av samfunnsutviklingen. Gjennom nær kontakt med lesere, annonsører og andre skal Avisa Nordland utvikles som en positiv kraft i regionen og fylket. Som utgiver vil selskapet verne om redaksjonell frihet, integritet og verdigrunnlaget. Selskapet kan drive annen virksomhet som er naturlig knyttet til avisvirksomheten samt delta i andre selskaper av betydning for egen virksomhet.