Aust Agder Blad, tredagers avis for Risør og Gjerstad, har røttene tilbake til Nedenæs og Robygdelagets Amts-tidende fra 1853. Avisen har gjennom sin historie gjennomlevd mye ideologisk turbulens, og svingt mellom det kristne konservative til engasjement for liberalt tankegods.

  • Formålsparagraf

    Selskapets formål er informasjonsvirksomhet som avisutgivelse, forlagsvirksomhet, grafisk produksjon, radio- og tv-virksomhet og all dermed forbunden eller beslektet virksomhet samt å delta – gjennom aksjebesiddelse eller på annen måte – i andre foretagender.