Vest


Amedia region Vest omfatter Bergensavisen, Nordhordland og våre titler i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal


 • Aura Avis

  Aura Avis, tredagersavis for Sunndal og Tingvoll, ble grunnlagt i 1947, og kjøpt opp av Norsk Arbeiderpresse i 1954. Avisen var gjennom et turbulent lederskifte i 1971, da redaktøren startet konkurrenten Driva, men har i tiårene etter hatt en god utvikling, redaksjonelt og markedsmessig.

   

  Les mer


  Avisa Nordhordland

  Avis Nordhordland er todagers avis for Lindås med region, etablert i 1974 av miljøet rundt Nordhordland Forlag. A-pressen kom inn som eneeier i 2006. 

  Les mer


  Bergensavisen

  Bergensavisen ble grunnlagt i 1927 som et direkte resultat av splittelsen i Arbeiderpartiet i 1923, da kommunistene overtok Bergens sosialdemokratiske avis, Arbeidet. Navnet ble endret fra Bergen Arbeiderblad til Bergensavisen i 1991. BA var blant de første i Norge med søndagsavis. Avisen har en ledende posisjon på nett.

  Les mer


  Firda

  Firda ble etablert i 1918, med «bygdas fremste menn» som eiere. Vedtektene fastslo at avisa ikke skal «indta noget standpunkt i politiske spørsmaal». De første etterkrigsår var svært krevende. Veksten skjøt fart på 1960-tallet, etter at Førde var utpekt som framtidig vekstsenter.

  Les mer


  Firdaposten

  Firdaposten ble startet i Florø i 1948, av Arbeiderpartiet, og med Guttorm Hansen, senere stortingspresident som første redaktør. Konkurransen var hard fra to andre aviser, men fra 1992 har Firdaposten vært alene som lokalavis i byen.

  Les mer


  Sogn Avis

  Sogn Avis vart etablert i 1993 etter ein fusjon mellom Sogningen/Sogns Avis (S/SA) og Sogn og Fjordane.

  Avisa Sogningen hadde sitt opphav i Vik i Sogn i 1897, men flytta fleire gonger før avisa enda opp med Leikanger som utgivarstad i 1957. Etter samanslåinga med Sogns Avis vart den nye avisa, Sogningen/Sogns Avis ei av dei største pressesuksessane i Sogn og Fjordane nokon gong. Sogn og Fjordane vart etablert i 1932.

  Les mer


  Tidens Krav

  Tidens Krav, dagsavis for Nordmøre, ble grunnlagt av Kristiansund Socialdemokratiske Forening i 1906. Avisen hadde en god vekstperiode etter krigen men ble kraftig utfordret av Nordmørsposten, eid av Dagbladet, fra 1986. Norsk Arbeiderpresse bidro til en snuoperasjon som reddet Tidens Krav.

  Les mer