Romerike/Innlandet


Amedia region Romerike/Innlandet omfatter våre virksomheter på Romerike og i  Oppland og Hedmark, samt på Røros. Regionsenter er Romerikes Blad på Lillestrøm.


Arbeidets Rett

Arbeidets Rett, tredagers avis for Røros og fjellregionen, med utspring i arbeiderbladet Mauren fra 1907, ble skapt som kamporgan for arbeiderbevegelsen.  Arbeidets Rett har i etterkrigstiden utviklet seg til å bli en moderne partipolitisk uavhengig nyhetsavis, med en ledende posisjon i regionen.

Les mer


Glåmdalen

Glåmdalen ble skapt av radikale venstre-folk i 1885, som ville ha en motkraft mot høyrepressen, men ble kjøpt av LO og Arbeiderpartiet i 1914. Glåmdalens historie er preget av turbulens, spesielt fra 1925 og utover.  Men etter hvert gikk avisen inn i en pen vekstperiode.

Les mer


Hadeland

Avisen Hadeland er en partipolitisk uavhengig lokalavis for kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Avisen skal bedrive saklig, troverdig og uavhengig journalistikk med høy etisk standard basert på Vær Varsom-plakaten.

Les mer


Indre Akershus Blad

Indre Akershus Blad kom med første utgave i 1908. Gjennom det meste av sin historie har avisen vært ledet av tre generasjoner fra familien Vestreng. Indre Akershus Blad er en upolitisk bygdeavis, bortsett fra en periode før krigen da avisen var talerør for Arbeiderdemokratene.  

 

Les mer


Oppland Arbeiderblad

Oppland Arbeiderblad, dagsavis for Gjøvik og Vestoppland, ble startet i 1924 som et resultat av splittelsen i arbeiderbevegelsen, i en by med fire aviser fra før. Avisen ble raskt arbeidsfolks talerør og hadde sammenhengende opplagsvekst fra 1957 til 2001, noe som er norsk rekord.

Les mer


Ringerikes Blad

Ringerikes Blad er dagsavis som dekker tre kommuner, startet som Ringeriges Ugeblad i 1845. I 1905 ble avisen solgt, antall utgivelser økte og lokalstoffets plass ble styrket. Konservativ politisk kurs ga senere tilslutning til Høyres Pressekontor før avisen i 1997 ble kjøpt av A-pressen.

 

Les mer


Ringsaker Blad

Ringsaker Blad, tredagers avis for Ringsaker, ble grunnlagt i 1935 som frittstående lokalavis for tre sogn. På 1950-tallet ble avisen slått sammen med Brumunddølen. Fra 1967 overtok Østlendingen eierskapet både til trykkeriet og avisen og er dagens utgiverselskap.

 

Les mer


Romerikes Blad

Romerikes Blad, dagsavis for sentrale deler av Romerike, utkommer i Lillestrøm. Den ble grunnlagt i 1902 på Jessheim, kjøpt av Akershus Arbeiderpresse i 1951 og etter hvert slått sammen med Akershus Arbeiderblad og forent under navnet Romerikes Blad fra 1995 som A-pressens største avis.

 

Les mer


Solungavisa

Solungavisa er ukeavis for Grue, Åsnes og Våler, startet av Østlendingen i 2008 under navnet Avisa Solungen som ble endret til dagens navn etter en uke. Den er en typisk næravis som leter fram stoff de større avisene i området ikke dekker.

 

Les mer


Varingen

Varingen er lokalavis for Nittedal og Hakadal kommer hver onsdag og fredag. Avisa ble overtatt av Amedia i juli 2017. 

Varingen ble grunnlagt I 1946, og ble til som et resultat av frigjøringen etter andre verdenskrig. Den hadde sitt utspring i Hjemmefronten. Varingen ble båret fram av erfaringene fra kampen mot okkupasjon og nazisme.

Les mer


Østlendingen

Østlendingen er dagsavis for Elverum, Østerdalen og Solør, startet i 1901 av radikale krefter som ledd i maktkampen i Venstre. Bondepartiet ble ny eier i 1921 og ga den en høyreradikal profil. På 1960-tallet ble den refinansiert og fikk «rødgrønn» profil. Orkla Media ble dominerende eier i 1997.

 

Les mer