Nord


Amedia region Nord omfatter våre aviser fra Lofoten og opp til og med Finnmark. Regionsenter er Nordlys i Tromsø.


Finnmark Dagblad

Finnmark Dagblad, ble startet i 1913 av Hammerfest Arbeiderparti, under navnet Vestfinmarkens Socialdemokrat. Alt trykkeriutstyr gikk tapt under krigen, og i 1946 kom avisen ut i stensilutgave. Etter hvert ble driften normalisert, og Finnmark Dagblad gikk inn i en vekstperiode.

Les mer


Finnmarken

Finnmarken ble etablert i 1899, med basis i avholdsbevegelsen og Venstre. Avisen utviklet seg i sosialistisk retning, og ble fra 1906 talerør for Arbeiderpartiet. Fra 1946 ble Finnmarken slått sammen med Folkets Frihet i Kirkenes, og utgiverstedet flyttet fra Vardø til Vadsø.

Les mer


Finnmarksposten

Finnmarksposten ble etablert av en gruppe forretningsmenn i Hammerfest i 1886, som konservativt organ og er Finnmarks eldste avis. De tre første etterkrigsår fungerte avisen «som organ for evakuerte finnmarkinger», med hovedbase i Oslo. Den flyttet tilbake til Finnmark i 1949.

Les mer


Fremover

Fremover kom med første utgave i 1903, knyttet til framveksten for Arbeiderpartiet. Oppgaven var å kjempe for «Sandhed og ræt», tuftet på partiets program. Utviklingen som lokal og regional nyhetsavis startet etter partisplittelsen i 1923, og den partipolitiske fristillingen kom i 1990.

Les mer


Lofotposten

Lofotposten ble startet i 1896, men kom først som dagsavis i 1936. Grunnlaget for avisens framvekst var lofotfisket, der det til tider deltok 30 000 fiskere fra hele Kyst-Norge, som abonnerte for å få med fiskerimeldingene. Avisen var størst i nord fram til 1964.

Les mer


Lofot-Tidende

Lofot-Tidende kan knytte sin historie til avisen Lofot-tidende fra 1952, startet av familien Nordahl på Leknes, men senere solgt til Høyre. Dagens Lofot-Tidende ble grunnlagt i 1987.

Les mer


Nordlys

Nordlys er dagsavis for Tromsø og den nordlige landsdelen, grunnlagt av presten Alfred Eriksen på Karlsøy i 1902 som talerør for fiskerbøndene som samlet seg om Arbeiderpartiet. Nordlys ble i 1965 Nord-Norges største avis og profilert som det fremste talerøret for landsdelens interesser.

Les mer