Midt


Amedia region Midt omfatter våre virksomheter i Nordland fra Bodø og sørover. Regionsenter er Avisa Nordland i Bodø.


Avisa Nordland

Avisa Nordland ble etablert som dagsavis for Bodø og regionen i 2002 som en fusjon av to konkurrenter med ulikt grunnsyn, A-pressens Nordlands Framtid og HTG-gruppens Nordlandsposten. Amedia er hovedeier, mens Polaris Media (HTG-gruppen) eier 38prosent. AN er politisk uavhengig.

Les mer


Helgelendingen

Helgelendingen ble etablert i 1931 som ukeavis under tittelen Helgeland Arbeiderblad. Avisen ble slått sammen med Vefsen Arbeiderblad som kom to år tidligere. Mosjøen hadde flere aviser som konkurrerte hardt. Fra 1947 har Helgelendingen vært størst på utgiverstedet, og fra 1955 enerådende. Avisen kom i tabloid fra 1970. I 2014 skiftet avsien navn fra Helgeland Arbeiderblad til Helgelendingen.

 

Les mer


Rana Blad

Rana Blad utgis i Mo i Rana og er dagsavis for fem kommuner, med røtter til Dunderlandsdølen, stiftet i 1902. Avisen ble organ for Arbeiderpartiet fra 1920, slet økonomisk og ble restartet etter krigen med dagens avisnavn fra 1947. Rask opplagsvekst fulgte industriveksten i Mo i Rana.

 

Les mer