Follo/Østfold


Amedia region Follo/Østfold omfatter våre aviser i Follo og Østfold. Regionsenter er Fredriksstad Blad.


Akershus Amtstidende

Akershus Amtstidende (Amta), femdagers avis for Drøbak og Nesodden, har sine røtter i Follo Tidende som ble startet i 1874. Dagens avisnavn kom i 1884, da eieren fikk et lokalt aksjeselskap til å overta driften, med formål, å skape et «konservativt organ for Aker og Follo og øvre og nedre Romerike».

Les mer


Enebakk Avis

Enebakk Avis ble stiftet i 1999, av Smaalenene Medier, som politisk uavhengig  superlokal abonnementsavis, for å dekke en kommune som ikke blir definert som primærområde for noen av dagsavisene i regionen.

Les mer


Fredriksstad Blad

Fredriksstad Blad kom med sin første utgave i 1889, etter initiativ fra en gruppe «ledende menn» som ville ha en moderat Høyre-avis. Den nye avisen var allerede i 1905 størst i fylket, og har de siste tiårene hatt en helt dominerende stilling i Fredrikstad og omegn.

 

Les mer


Halden Arbeiderblad

Halden Arbeiderblad kom på markedet i 1929, som talerør for Arbeiderpartiet. Avisen fikk en pen vekst gjennom 1930-årene, en utvikling som også fortsatte i tiårene etter krigen. Halden Arbeiderblad har lenge hatt stort innslag av lokalt eierskap, men er 100% eid av Amedia fra 2010.

Les mer


Moss Avis

Moss Avis ble grunnlagt i 1886, som konservativt talerør mot byens fem Venstre-aviser. Konkurrentene forsvant etter hvert. Moss Avis har opp gjennom årene skiftet politisk kurs, til «frisinnet» fra 1879, til Venstre-avis i 1890, og etter hvert tilbake til en mer høyreorientert kurs.

Les mer


Nordstrands Blad

Nordstrands Blad er lokalavisen for bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø i Oslo. Avisen kom først ut i 1925 som organ for lokale velforeninger. I 1998 ble den overtatt av Orkla Media, som i dag er en del av Amedia-konsernet. Nordstrands Blads papirutgave kommer ut hver torsdag.

Les mer


Rakkestad Avis

Rakkestad Avis er tredagers avis for Rakkestad, startet i 1900 som upolitisk med Venstre-sympatier. Avisen ble etter hvert overtatt av Bondepartiet og ble i Nasjonal Samlings grep slått sammen med Lokalposten og fikk navnet Østfold Bygdeblad. Avisen tok tilbake sitt opprinnelige navn i 1987.

Les mer


Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad, dagsavis for Sarpsborg, ble grunnlagt i 1929 som en videreføring av Østfold Arbeiderblad (1921-29). Avisen ble under krigen overtatt av nazistene og omdøpt, først til «Den nye tid». Etter krigen fikk avisen, eid av A-pressen, en dominerende posisjon i industribyen.

Les mer


Smaalenenes Avis

Smaalenenes Avis, dagsavis for sju kommuner i Østfold, utkommer i Askim. Røttene går tilbake til 1899 da Indre Smaalenenes Avis ble grunnlagt. I 1902 ble Askim Avis etablert, som senere skiftet navn til Øvre Smaalenene. Sistnevnte avis ble delvis kjøpt av Norsk Arbeiderpresse i 1990, som så kjøpte Indre Smaalenene i 1996 og slo sammen de to avisene i 2003.

 

Les mer


Vestby Avis

Vestby Avis er ukeavis for Vestby i Akershus. Avisen ble etablert i 2006 for å tilby superlokal informasjon til innbyggerne i kommunen. Avisen er eid av Amedia gjennom Smaalenene Medier.

Les mer


Østlandets Blad

Østlandets Blad, femdagers avis for Follo, startet i 1908 som Øyeren, men flyttet til Ski i 1914 og fikk dagens navn. Den hadde først Venstre-sympatier men støttet senere Bondepartiet. Etter krigen ble den Høyre-avis og har fortsatt et konservativt ståsted. Orkla Media overtok eierskapet i 1997.

Les mer


Ås Avis

Ås Avis er ukeavis for Ås i Akershus. Avisen ble etablert i 2006 for å tilby superlokal informasjon til innbyggerne i kommunen. Avisen er eid av Amedia gjennom Smaalenene Medier.

 

Les mer