Buskerud/Vestfold


Amedia region Buskerud/Vestfold omfatter våre aviser i fylket. Regionsenteret er Drammens Tidende.


Bygdeposten

Bygdeposten ble grunnlagt i 1954, som et upolitisk bygdeblad, med Jørgen Bergo og familien som engasjerte medarbeidere. Avisen gikk lenge under navnet «Bygdearket», men gjennom årene har Bygdeposten utviklet seg til en typisk, moderne norsk lokalavis, med bred stoffprofil. Avisen kommer ut tre ganger i uken og dekker kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker.

Les mer


Drammens Tidende

Drammens Tidende er Amedias eldste avis. Den har sin historie knyttet til avisen Tiden fra 1832, som ble skapt for å bekjempe framveksten av radikalismen. Drammens Tidende har de siste tiårene vært i sterk ekspansjon, og blant annet kjøpt en rekke mindre lokalaviser.

Les mer


Eiker Bladet

Eikerbladet ble grunnlagt i 1992, som gratisavis, men etablert som abonnementsavis fra 2003, med Ringsrikes Blad/Apressen som eier. Eikerbladet er en superlokal avis, med et rimelig bredt nyhetsbilde fra politikk og samfunn, fritid, kultur og sport.

Les mer


Gjengangeren

Gjengangerenble etablert i 1851, men avisen hadde i startfasen flere navn. Navnet
Gjengangeren ble begrunnet med at stifterens tidligere avisprosjekter hadde
gått inn. Avisen har gjennom det meste av etterkrigstiden hatt en pen
utvikling, og har ligget i front med ny teknologi. Ved inngangen til 2015 ble
Gjengangeren eget aksjeselskap.

Les mer


Jarlsberg Avis

Jarlsberg Avis (tre dager ukentlig) har røtter tilbake til Holmestrandsposten fra 1843, Gjennom 1800-tallet skiftet avisen eier flere ganger, og historien er preget av turbulens, både økonomisk og driftsmessig. Østlands-Posten overtok eierskapet i 1999, og da ble grunnlag lagt for en pen opptur.

Les mer


Laagendalsposten

Laagendalsposten ble grunnlagt i 1903 av faktor Karl A. Wad, som «Frisindet Folkeblad» men ble senere uavhengig.  Laagendalsposten var i familiens eie fram til 1972, da Drammens Tidende overtok eierskapet. Etter krigen har avisen hatt en ledende posisjon i Kongsberg og distriktet.

Les mer


Lierposten

Lierposten ble startet i 1987, som abonnementsavis. Lierposten er en typisk politisk uavhengig næravis, som fanger opp hverdagen til folk som bor i kommunen, -  foreningslivet, sporten, kulturen og livsløpet.

Les mer


Røyken og Hurums Avis

Røyken og Hurums Avis, todagers avis, ble etablert av Drammens Tidende i 1976 under navnet Smånytt fra Røyken og Hurum. Etter hvert fikk avisen egne redaksjonslokaler i Slemmestad. I 2003 flyttet avisen til Sætre, heleid av Drammens Tidende, og derigjennom Orkla Media og Edda Media.     

Les mer


Sande Avis

Sande Avis er ukeavis for Sande kommune med historie fra 1982, men med regelmessig utgivelse først i 1990. Drammens Tidende overtok som eier i 1999, innlemmet avisen i Orkla Media og tilførte den flere ressurser som ga den en sterk og stabil posisjon i kommunen.

Les mer


Sandefjords Blad

Sandefjords Blad er dagsavis for Sandefjord og Kodal i Andebu. Avisen som startet i 1859 under navnet Sandemanden, fikk dagens navn i 1894 da lokale Høyre-folk kjøpte den. Et Kosmos-selskap kjøpte aksjemajoriteten i 1985, før den samme år ble solgt videre til Orkla Media.

Les mer


Svelviksposten

Svelviksposten er ukeavis for Svelvik i Vestfold med historie tilbake til 1886 da Svelvigs Tidende ble grunnlagt. Dagens navn kom i 1902. Avisen ble lagt ned i 1962, men etterfølgere ble igangsatt og restartet. I 1995 var navnet Svelviksposten igjen på plass. Drammens Tidende ble hovedeier i 2004.

Les mer


Tønsbergs Blad

Tønsbergs Blad er dagsavis for Tønsberg og regionen, grunnlagt i 1870 av boktrykker og eier av byens første avis, Telegraphen. Avisen ble i 1881 kjøpt av byens konservative næringsliv og ble etter hvert et markant Høyre-organ og dominerende i markedet. Den ble kjøpt av Orkla Media i 1986.

Les mer


Østlands-Posten

Østlands-Posten er dagsavis for Larvik og Lardal, grunnlagt i 1881 som organ for venstresiden. Avisen ble den første i Norge med kvinnelig redaktør og inntok etter hvert posisjonen som ledende i Larvik. Etter langvarig familieeierskap ble den solgt til A-pressen i 1995.

Les mer


Øyene

ØYENE er ukeavis for Nøtterøy og Tjøme i Vestfold. Den ble etablert i 1999 av Østlands-Posten som en del av A-pressen. Den er en typisk partipolitisk uavhengig næravis og har oppnådd gode resultater. To år på rad er den kåret til landets beste lokalavis.

 

Les mer