Sparebankstiftelsen DNB oppretter Amedia-stiftelsen


Styret i Sparebankstiftelsen DNB har opprettet Amedia-stiftelsen, som skal være eier av Amedia as. Den nye stiftelsen vil etter planen overta aksjene i Amedia i løpet av april.Amedia-stiftelsen er opprettet

Sparebankstiftelsen DNB inngikk 22. februar en avtale med Telenor, LO og Fritt Ord om kjøp av mediekonsernet Amedia as, som eier 62 lokalaviser over hele Norge. Avtalen forutsatte at det opprettes en ny stiftelse som får et ansvarlig lån fra Sparebankstiftelsen DNB for å kjøpe aksjene i Amedia as. 

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har opprettet Amedia-stiftelsen. Den nye stiftelsen gis en grunnkapital på 200 000 kroner, samt aksjene i Avishuset Norge as. Avishuset Norge as har en aksjekapital på 1 million kroner. Dette selskapet vil tre inn i kjøpsavtalen og dermed overta aksjene i Amedia as. Det ansvarlige lånet fra Sparebankstiftelsen DNB blir også gitt til Avishuset Norge as. 

Langsiktig og stabilt eierskap 

Amedia-stiftelsen skal sikre et langsiktig og stabilt eierskap til norske lokalaviser. Den nye stiftelsen bygger på konsernets utgivererklæring og vil verne om avisenes selvstendighet og redaksjonelle frihet. 

«Lokalavisene har stor betydning for sine lokalsamfunn, for demokratiet, kultur og organisasjonsliv. Målet med kjøpet er å bidra til at avisene kan utvikle seg videre til beste for sine lokalmiljøer», sa direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen i forbindelse med kunngjøringen den 22. februar. 

Amedia er landets største utgiver at lokalmedier og driver distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i både Norge og Russland. Konsernet når daglig nær 1,7 millioner lesere av papiraviser og digitalt innhold fra konsernets 62 abonnementsaviser over hele landet. Konsernet har om lag 2400 ansatte i Norge og Russland og omsatte i 2015 for 4,2 milliarder kroner.

Styre fram til overtakelse 

Styret i den nye Amedia-stiftelsen består Randi Eek Thorsen (styreleder), Birgitte Brekke, Karl Moursund, Nils Gerhard Nilsen og Petter Thoresen, som alle også er styremedlemmer i Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg vil Amedias konsernsjef Are Stokstad være styremedlem i den nye stiftelsen frem til overtakelsen av Amedia i april. I forbindelse med overtakelsen vil det bli gjort en ny vurdering av styresammensetningen i stiftelsen. 

Det er igangsatt et arbeid for å rekruttere personer til konsernstyret i Amedia. Dette styret vil ha det operative ansvaret for virksomheten i konsernet, og vil bli valgt på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med overtakelsen. 

 

Sparebankstiftelsen DNB – en uavhengig stiftelse til samfunnets nytte 

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig og samfunnsnyttig stiftelse som eier 9,37 prosent av aksjene i DNB. Disse aksjene utgjør størstedelen av stiftelsens midler. Stiftelsen hadde pr 31.12.15 bokførte verdier på ca 12 milliarder kroner, mens markedsverdien er ca 22 milliarder kroner. Stiftelsen ble etablert i 2002, den gang under navnet Sparebankstiftelsen Gjensidige NOR, og har sin opprinnelse i nærmere 100 lokale sparebanker i Østlandsområdet. 

Sparebankstiftelsen DNB har to hovedformål: å være en langsiktig eier i DNB og å bruke overskuddet til allmennyttige formål. 

Sparebankstiftelsen DNB har en generalforsamling og et styre. Generalforsamlingen velges dels av fylkestingene på Østlandet og bystyret i Oslo, og dels gjennom valg av og blant DNBs kunder. Styret velges av generalforsamlingen, og tar alle beslutninger om stiftelsens forvaltning og tildeling av midler. 

Stiftelsen hadde i 2015 formålskostnader på 459 millioner kroner. Dette omfatter tildelte gaver til prosjekter, midler til ulike aktiviteter og samfunnsnyttige investeringer.