27. november 2014

Samarbeider med NRK om valgdekningen


Amedia og NRK har inngått en avtale om samarbeid i forbindelse med lokalvalget neste år. Avtalen vil gjelde alle aviser over hele landet og omfatte blant annet felles meningsmålinger, arrangering sv folkemøter, debatter, skolearrangementer og valgvaker.

Flere av Amedias aviser har også ved tidligere valg samarbeidet med det lokale distriktskontoret til NRK, men dette er første gang hele landet og alle aviser får denne muligheten.

– Kommunevalg er lokalavisenes festaften der vi viser frem hvordan vi utfører det samfunnsoppdraget vi liker så godt åsnakke om, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Hensikten med samarbeidet er å øke engasjementet rundt valget og få flere til å delta i valget, spesielt i de yngre aldersgrupper, og dermed ivareta pressens samfunnsproblem og demokratiske funksjon.

 

– Lager vi en produksjon fra en lokal partilederdebatt, er jo målet at den skal treffe flest mulig. Det er da den får størst virkning i valgkampen og blir viktig, uttaler kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Det vil i forbindelse med valgdekningen også bli en konkurranse om det beste valgsamarbeidet.

Amedias mediehus har en leserdekning  på rundt to millioner mennesker fordelt på 320 kommuner som løpende dekkes, og er på den måten det konsernet som når bredest fram til kommune-Norge.

Den konkrete utformingen av samarbeidet vil variere, men gir blant annet Amedias mediehus tilgang til den levende billeddekningen NRK vil produsere lokalt.