Ny toppleder i Vestby Avis


Kristin Wilhelmsen Hansen, 38 år, er ansatt som ansvarlig redaktør og daglig leder i Vestby Avis. Hun begynner i stillingen 1. september i år

Hun har lang fartstid i Amedia. Lofot-Tidende, Halden Dagblad, Smaalenenes Avis er aviser hun har jobbet i. Den siste tiden har hun vært nettansvarlig i Sarpsborg Arbeiderblad. 

Hun overtar stillingen etter Mattias Mellquist, som er ansatt som leder i Akershus Amtstidende. 

– Jeg gleder meg. Jeg ser på Vestby som et spennende område. Jeg tenker det blir moro å jobbe i en avis som går så bra, og som er gode digitalt, på tross at det ikke er så mange årsverk, sier hun. 

Wilhelmsen Hansen arbeider i dag som nettansvarlig i Sarpsborg Arbeiderblad, hvor hun også fungerer som nyhetsleder. 

Regiondirektør Petter Christian Saugstad er godt fornøyd med valget av Kristin Wilhelmsen Hansen som avisens nye redaktør. 

Saugstad begrunner valget med Wilhelmsen Hansens brede erfaring.