Mobillesere gir løft for Amedia


Amedias lesertall er stabile. Leserundersøkelsen Forbruker&Media fra TNS Gallup viser at konsernets mediehus samlet sett har like mange lesere som for ett år siden.

Bruttotallet for alle mediehus er nå på 2.034.000 daglig lesere, eller en økning på 15.000 sammenlignet med tilsvarende måling for ett år siden. Dette tilsvarer en økning på 0,7 prosent. Det gode resultatet skyldes veksten i antall mobillesere.

Da lesertallene for hele bransjen ble offentliggjort i dag, kom det fram at de samlede lesertallene er stabile, til tross for en nedgang i antall papirlesere på 10,3 prosent det siste året. Lesingen på desktop har falt med 4,1 prosent, mens lesing på mobile plattformer viser en vekst på 16,6 prosent. Samlet spredningstall for avisene går tilbake med fem prosent.

Amedias utvikjling er noe bedre enn totalen i bransjen. For konsernets  35 dagsaviser og 23 fådagersaviser som er med i undersøkelsen, viser målingen at antall daglige papirlesere har falt med 9,7 prosent,  lesingen på desktop har økt med 1,2 prosent, mens det fortsatt er sterk vekst i antall mobillesere. Sammenlignet med situasjonen for ett år siden, da daglig mobillesing bare ble målt for om lag 10 titler,  har Amedia fått 394.000 nye daglig mobillesere. Men sammenlignet med målingen for et halvt år siden, da alle fikk sine mobiltall, er veksten på 23 prosent. Samlet  gir dette en vekst på 15.000 daglig lesere fra målingen for ett år siden og 56.000 fra målingen for et halvt år siden. Dersom man korrigerer for en teknisk omlegging knyttet til våre aviser i Finnmark og Lofoten, viser undersøkelsen en svak nedgang i så vel desktoplesingen som den samlede lesningen.

Amedia har nå fire mediehus med mer enn 100.000 daglige lesere. Størst er Bergensavisen med 160.000 daglige lesere. Deretter følger Nordlys med 136.000, Romerikes Blad med 122.000 og Drammens Tidende med 101.000 daglige lesere. Bergensavisen har en størst andel digitale lesere med 73 prosent av alle, mens 53 prosent av alle lesere i Nordlys er digitale.

Utviklingen for de enkelte titlene varierer: Med unntak av mediehusene i Finnmark og Lofoten, som nå måler lesertallene på en ny måte som følge av felles digital plattform, har Nordlys best utvikling med 16.000 nye daglige lesere. Deretter følger Bergensavisen med 12.000 nye lesere, Sandefjords Blad med en vekst på 4.000 lesere og Telemarksavisa med en økning på 3.000.