M-Brain kjøper Opoint


Medieovervåkingsselskapet Opoint er kjøpt av det finske selskapet M-Brain og overtar 100 prosent av selskapet.

M-Brain overtar aksjene fra dagens eiere, som er Amedia med 50 prosent og en gruppe danske investorer. Nye M-Brain blir dermed den ledende aktøren på det nordiske markedet.   

–  Oppkjøpet bidrar til å nå vårt mål om å bli markedsledende i Norden og de baltiske land. Dette sikrer vår posisjon som ledende i vår bransje, sier M-Brains leder Kim Nyberg. 

–  Med M-Brain og Opoints samlede produktspekter blir det kombinerte tilbudet uslåelig, sier Opoints administrerende direktør Terje Andersen. 

Mengden tilgjengelig data øker med 28 prosent i året. Men mengden analysert data vokser bare med rundt seks prosent. Vel halvparten av bedriftene har vanskeligheter med å håndtere informasjonen de genererer. 

– For ti år siden var problemet i det hele tatt å få frem data. I dag er utfordringen å hente frem det relevante fra den enorme mengden informasjon som er tilgjengelig. Og veksten er eksponensiell, sier Kim Nyberg. 

– Et stort problem er at opptil 60 prosent av all data som virksomheter bruker, er historisk. Tallene viser hva som har fungert tidligere, men ikke hva som må gjøres nå og i fremtiden, sier Kim Nyberg. 

Etter oppkjøpet har M-Brain over 550 ansatte og 16 kontorer på fire kontinenter. Bedriften har kontorer i Finland, Sverige, Norge, Estland, Russland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Canada, USA, Brasil, Kina, Singapore og Malaysia.