21. oktober 2014

Lundeby kjøper Amedias andel i Nr1 Trykk Grefslie


Amedia har i dag inngått avtale om salg av 70% av aksjene i arktrykkeriet Nr1 Trykk Grefslie AS til Lundeby & Co. Bokbinderi AS.

Nr1 Trykk Grefslie driver trykkerivirksomhet på Mysen. Selskapet omsetter i 2014 for ca. MNOK 20. Det er 11 ansatte i selskapet.

– Lundeby er en lokal aktør i Østfold som satser på å bygge et sterkt grafisk miljø i Indre Østfold. Vi er overbevist om at de blir en god eier for virksomheten på Mysen, sier Andreas Norvik i Amedia Trykk og Distribusjon.

– Lundeby har foretatt dette oppkjøpet for å styrke kompetansen og sikre grafisk kompetanse og tilstedeværelse i Indre Østfold. Den virksomheten Nr1 Trykk Grefslie driver i dag passer godt sammen med Lundebys eksisterende virksomhet og vil styrke det totale tilbudet til lokalt næringsliv innenfor grafiske tjenester, sier Christian Harlem daglig leder i Lundeby.

Avtalen innebærer at Lundeby overtar alle Amedia sine aksjer i Nr1 Trykk Grefslie AS. Johs. Grefslie AS vil fortsatt være minoritetseier med 30% av aksjene.

Kontaktpersoner:
Christian Harlem, Lundeby, mobil +47 916 24 201
Andreas Norvik, Amedia Trykk og Distribusjon, +47 924 36 835