Kraftig digital opplagsvekst for lokalavisene


Nye abonnenter strømmer til Amedias lokalaviser. Amedias 62 abonnementsaviser har hatt en vekst på 6,2 prosent eller 28.000 abonnenter det siste året.

Hver femte abonnent foretrekker nå å lese lokalavisa utelukkende på digitale flater. Samlet har de 62 lokalavisene passert 100.000 heldigitale abonnenter.

 «I lesermarkedet har våre lokalaviser snudd nedgang til oppgang. For første gang på 15 år har våre aviser en vekst i antall betalende abonnenter. Stadig flere oppdager hvor godt tilbud lokalavisa gir med løpende oppdaterte nyheter og annet relevant innhold. Digitaliseringen styrker lokalavisas posisjon. Også digitalt ser vi at lokalavisa er lesernes førstevalg», sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia, som understreker at opplagsveksten bidrar positivt til utviklingen i Amedia.

Lokalavisa er den viktigste kilden til nyheter om det som skjer i lokalsamfunnet.  Ikke noe annet medium er tettere på folk lokalt og har tilsvarende gjennomslagskraft. Lokalavisene har flere daglig brukere enn noe annet medium: I de primærkommunene som Amedias 62 lokalaviser dekker, benytter mer enn to av tre innbyggere lokalavisas tilbud hver dag.

«Det er en myte at norske lokalaviser mister sin rolle og betydning på bekostning av andre medier. Lokalavisa lever i beste velgående takket være sin evne til å fornye seg og utvikle seg i tråd med mediebrukernes endrede behov og forventninger», sier Stokstad.

Mens utviklingen i brukermarkedet er positiv, opplever også Amedia, som resten av bransjen, et krevende annonsemarked. «Det er derfor avgjørende for våre mediehus at vi evner å utvikle nye forretningsmodeller og lykkes med fortsatt vekst i antall abonnenter. Det er nødvendig for at vi kan finansiere og utvikle lokaljournalistikken videre,» sier Stokstad.

Amedias digitale innloggingsløsning – aID - som abonnenter og deres familiemedlemmer kan benytte seg av, har også hatt en betydelig vekst det siste året. Antallet digitale aID-kunder passerer nå 500.000. «Det er en enkel og fleksibel måte å lese lokalavisa på, som gir alle kunder tilgang til alt innhold i papiravisa i tillegg til et stadig større tilbud av digitale merverdier.»

Den digitale transformasjonen av Amedias lokalaviser skjøt for alvor fart sommeren 2015 som følge av strategien med å publisere mer innhold eksklusivt for abonnentene. Siden den gang har Amedia fått 80.000 nye heldigitale kunder, samtidig som nedgangen i antall abonnenter som også ønsker å få levert papiravisen er bremset opp. «Regjeringens beslutning om å fjerne momsen for digitalt abonnement har vært et viktig bidrag til den nødvendige omstillingen lokalavisene nå gjennomgår. Det er blitt lettere og mer attraktivt å benytte seg av våre digitale tjenester, og vi får nå verdifulle inntekter som er med på å finansiere lokaljournalistikken,» sier konsernsjef Stokstad.

Amediastiftelsen, som er en selveiende stiftelse opprettet av Sparebankstiftelsen DNB, overtok i mai eierskapet til Amedia. Under Amediastiftelsens eierskap videreføres den digitale strategien for Amedias lokalaviser. Stiftelsen har en god finansiell stilling og sikrer at de resultater selskapet skaper benyttes til å styrke og videreutvikle lokalavisene.

FAKTA:

  • Amedia er eid av Amediastiftelsen.
  • Amedia har 62 abonnementsaviser over hele landet.
  • Konsernets aviser har nå 482.000 betalende kunder.
  • 100.000 av disse er heldigitale abonnenter.
  • Amedias aviser leses av 1,6 millioner nordmenn daglig.
  • Spredningen i avisenes primærkommuner er på 65 prosent daglig.
  • 45 prosent av innbyggerne lesere papiravisen hver dag.
  • 30 prosent leser lokalavisen digitalt hver dag.