Amedias eavis har fått nytt navn


Eavisen Ekstra har byttet navn til Rix, fått ny design og justert innholdskonseptet.

– Navnebyttet er gjort for å tydeliggjøre hvorfor vi utgir Ekstra: Å oppdatere deg på dagsaktuelle nyheter fra inn- og utland, samt gi deg fordypningsstoff i form av bakgrunns- og kunnskapsartikler, sier konserndirektør Mari Velsand. 

- Vi har «pusset opp» produktet ved å endre navn, layout og justere litt på innholdet - i tråd med de tilbakemeldingene vi har fått fra leserne, sier hun. 

En stadig større del av abonnentene til Amedias 62 lokalaviser har lest Ekstra, som de får tilgang til ved å registrere seg som aID-brukere. Det nye designet er spesialtilpasset e-avis, enten du nå leser den på PC, leserbrett eller mobil. 

- Fortsatt foretrekker svært mange av leserne våre et redigert produkt. Gjennom Rix får de et tilleggsprodukt som dekker behovet for nasjonale og internasjonale nyheter, i tillegg til at de får gode saker fra hele landet, sier hun. 

Amedia lanserte Ekstra i 2015, basert på det beste innholdet fra konsernets 62 aviser og Avisenes Nyhetsbyrå, NTB-artikler og stoff fra forskning.no. 

- Gjennom Afakta måler vi hvor mange som leser Ekstra, og vi ser at det har vært en betydelig økning bare de siste månedene. Nesten 30 prosent sier nå at de leser Ekstra - og dermed er dette blitt et produkt av betydelig størrelse for Amedia. Vi tenker at dette er et verdifullt bevarings- og tilleggsprodukt, som øker verdien av et lokalavisabonnement, sier Mari Velsand. 

Afaktas målinger viser også at mer enn annenhver leser av en av Amedias e-aviser også leser Ekstra, eller Rix som den nå heter.

– I motsetning til på papir konsumeres artiklene i e-aviser i mye større grad en etter en på disse plattformene. Du blar ikke på samme måte i en e-avis som i en papiravis. Vi har utviklet et design som er tilpasset dette lesemønsteret. Ved å rydde mer rom til de store sakene, er ambisjonen å gjøre Rix enklere å navigere i, sier avisens ansvarlige redaktør, Magne Storedal.