Amedia satser offensivt mot annonsører i Bergen


Amedia satser offensivt mot store annonsører i Bergensregionen. Nå etableres et nytt salgsmiljø som skal sikre de store annonsørene profesjonell bistand og best mulig effekt av sin annonsering. Amedias aviser på Vestlandet har en sterk markedsposisjon og er del av et nasjonalt nettverk bestående av over hundre aviser.

– Det er mange store og viktige selskap i Bergensregionen med betydelig aktivitet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Den nye salgsorganisasjonens primæroppgave er å ta disse aktørene på alvor og betjene dem på en måte som gir optimal oppmerksomhet og verdi. Annonsemarkedet er i stadig endring og vi må klare å omstille oss raskt for å gi kundene de beste løsningene, spesielt innenfor det digitale, sier Svein Atle Huus, som blir styreleder i det nye salgsselskapet i Bergen.  

Han sier at det er viktig å bygge et enda sterkere salgs- og rådgivningsmiljø i Bergensregionen som kan synliggjøre det unike tilbudet Amedia-avisene har i form av nærhet til markedet. 

– Våre aviser er del av et stort nettverk og vi kan tilby den enkelte annonsekunde fleksibilitet, målrettede annonseprodukter, produksjon av innholdsmarkedsføring gjennom innholdsbyrået Spray, og rådgivning på medieinvesteringer. På Vestlandet når vi 445.000 personer og nasjonalt cirka 2,2 millioner personer på daglig basis gjennom dette nettverket. Med våre sterke lokale redaksjonelle posisjoner gjennom Bergensavisen og de andre lokalavisene på Vestlandet, i kombinasjon med Nettavisens nasjonale posisjon, der vi stadig styrkes gjennom en solid digital vekst, gir vi våre annonsører mulighet til å få presentert sitt budskap i et troverdig miljø, noe som utvilsomt skaper effekt, sier Svein Atle Huus. 

– Vi ønsker at våre kunder skal ta beslutninger om sine mediekjøp basert på innsikt og bevisste valg, ut fra hvem en ønsker å nå med sitt budskap og hvilke reaksjoner en ønsker å oppnå med dette budskapet, det er vår oppgave å være en solid rådgiver for kundene i dette arbeidet, sier han. 

Den nye satsingen i Bergen vil fra starten av bestå av rundt fem årsverk. De vil samarbeide tett både med den lokale salgsavdelingen i Bergensavisen, Amedia Salg og Marked og innholdsbyrået Spray. 

– Reklamemarkedet er i stor endring. Konkurransen er tøff og mulighetene mange. I et slikt marked er det viktig med større nærhet til de største kundene, spisskompetanse på digitale løsninger og produkter - og ikke minst løpende dokumentere effekt. Vi vet at annonsørene etterspør rådgivning, og ønsker at vi skal forstå deres behov og hjelpe dem med å velge riktige verktøy og produkter. Vår oppgave er å hjelpe kundene i å lykkes i sine markeder. Det sentrale for oss er å skape høy verdi for kunden og levere på kundeløftet vårt: «Amedia kjenner meg best og tilbyr best effekt  - i hele Norge», sier Huus.

– Satsingen i Bergen er et svar på et behov vi møter i markedet, og som vi tror vil være en vinn-vinn-løsning for annonsører og mediehusene, sier han. 

Amedia rekrutterer nå daglig leder for det nye salgsselskapet, som forventes å være operativt i løpet av høsten.