Aller velger aID til innlogging


Aller Media har valgt å benytte Amedias aID som identitets- og innloggingsløsning for alle sine publikasjoner. Dagbladet Pluss går live med aID til høsten.

– Vi er kommet til at aID er markedets beste innloggingsløsning, og vi er overbevist om at det vil være en løsning som både mediebrukerne og annonsørene har store fordeler av fremover. Det har vært viktig for oss å kunne delta i et bredt samarbeid om innlogging og datainnsamling, og ved å satse på aID har vi sikret oss en fremtidsrettet, personvernvennlig løsning som tilbyr høy sikkerhet og stor troverdighet knyttet til innsamling og bruk av dataopplysninger, sier Dag Sørsdahl, konsernsjef i Aller Media. 

Avtalen som nå er signert med Amedia betyr at alle Aller Medias publikasjoner, blant annet Dagbladet, Se og Hør og KK, vil kunne knytte seg til og ta i bruk aID. Aller Media når ukentlig ut til 2,8 millioner lesere og brukere, og det er derfor et stort potensial knyttet til å kunne tilby disse en enkel og ukomplisert innloggingsløsning.  

– Valget av en fellesløsning som aID betyr at vi skaper en enklere hverdag for våre sluttbrukere, sier Sørsdahl. 

Amedia identitets- og innloggingsløsning ble lansert i 2014, og benyttes av alle Amedias 64 mediehus, samt noen eksterne samarbeidspartnere. Hittil har over en million personer registrert seg som brukere av løsningen, hvorav 620.000 er knyttet til et betalt abonnement. Det betyr at over halvparten av alle nettlesere/brukere på Amedias lokalaviser er innlogget med en aID-konto. aID brukes blant annet til å gi den enkelte brukeren de riktige tilganger til det innholdet vedkommende abonnerer på, og kan brukes til å tilby den enkelte bruker både redaksjonelt innhold og annonser som avspeiler brukerens interesser og preferanser. 

Legger man Amedia og Aller Medias samlede spredning sammen, vil aID daglig kunne nå ut til i overkant av to millioner nordmenn.  

 – Vi er stolt av hvor godt aID har utviklet seg og den mottagelsen løsningen har fått i markedet. Det er viktig for medienes digitale posisjon og den videre utviklingen av aID at Aller Media nå kommer inn som full deltaker i aID-universet, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia. 

Den innsikten Amedia høster gjennom aID brukes ikke minst til å forbedre og utvikle redaksjonelle produkter og tjenester.  Stokstad understreker at felles innlogging og en fremtidig felles datainnsamling i tillegg vil kunne skape betydelige muligheter for annonsekjøpere som effektivt vil kommunisere mot relevante kundegrupper. 

Aller Media håper nå at den betydelige veksten de har hatt i antall kunder som betaler for innholdet, vil skyte ytterligere fart. Satsingen på Dagbladet Pluss står i den forbindelse sentralt. Konsernet har i underkant av 60 000 brukere av sin eksisterende digitale innloggingsløsning. Disse vil nå bli flyttet over til aID.