Prime Print, Russland

Prime Print, Russland

Prime Print er en moderne trykkerigruppe som består av seks trykkerier. Selskapet er den største og mest lønnsomme gruppen av avistrykkeri i Russland og trykker i dag de fleste største og toneangivende avisene i landet.

Gruppen er bygget opp rundt hovedtrykkeriet i Moskva. Prime Print Moscow står for nesten halvparten av resultatet i gruppen. I tillegg er det samlet spisskompetanse her som benyttes i de regionale trykkeriene rundt om i landet. 

De fem regionale trykkeriene ligger geografisk spredd i Russland. Voronesj og Niznij Novgorod ligger begge rundt 50 mil fra hovedstaden. Dernest er det to trykkerier i Ural – Jekaterinburg og Tsjeljabinsk (som er grensebyen mellom Europa og Asia). Og ikke minst ett i Sibir, i Novosibirsk – nesten 300 mil fra Moskva. 

På slutten av 1990-tallet ble A-pressen invitert med på å bygge et nytt trykkeri i Niznij Novgorod, cirka 50 mil utenfor Moskva. A-pressen bidro med brukt utstyr – partnerne med oppdrag og bygg. Fra denne spede start har Amedia utviklet sin trykkerivirksomhet til det som i dag er Prime Print. Amedia eier ingen medieposisjoner i Russland, det betyr at samtlige oppdrag er vunnet i skarp konkurranse med andre trykkerier. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana