Endringer i konsernets egenkapital


Alle beløp i 1 000 kr

Endringer i konsernets egenkapital
Kontrollerende eierinteresseIkke-kontrollerende eierinteresseSum egenkapital
NoteAksjekapital og overkursAnnen egenkapital ikke resultatførtAnnen opptjent egenkapitaSum opptjent egenkapitalSum egenkapital
Egenkapital per 31.12.17266 181-133 2261 418 3171 285 0911 551 272147 1611 698 433
Årsresultat281 301281 301281 30116 691297 993
UTVIDET RESULTAT:
Estimatavvik pensjon94 4344 4344 4344 434
Omregningsdifferanser25-5 535-5 535-5 5351 596-3 939
Årets totalresultat-1 101281 301280 199280 19918 288298 488
TRANSAKSJONER MED EIERE:
Utbytte 2017, vedtatt 2018-12 063-12 063
Sum transaksjoner med eiere-12 063-12 063
Egenkapital per 31.12.18266 181-134 3271 699 6171 565 2921 831 472153 3861 984 858
Implementeringseffekt IFRS 166 0226 0226 0226 022
Egenkapital per 01.01.19266 181-128 3051 699 6171 571 3141 837 494153 3861 990 880
Årsresultat220 704220 704220 70413 776234 480
UTVIDET RESULTAT:
Estimatavvik pensjon99 9919 9919 9919 991
Omregningsdifferanser252 6452 6452 6451 8124 457
Årets totalresultat12 637220 704233 341233 34115 587248 929
TRANSAKSJONER MED EIERE:
Transaksjoner med eiere:
Utbytte 2018, vedtatt 2019-778-778-778-10 891-11 669
Konsernbidrag 2018, vedtatt i 2019-21 133-21 133-21 133-21 133
Tilgang minoritetens andel av GW-2 896-2 896-2 8962 896
Tilgang ikke-kontrollerende eierinteresse6 3386 338
Avgang ikke-kontrollerende eierinteresse-10 557-10 557
Sum transaksjoner med eiere-24 806-24 806-24 806-12 213-37 019
Egenkapital per 31.12.19266 181-140 4751 920 3221 779 8492 046 030156 7602 202 790