Årsrapport


3 745 MILLIONER

AMEDIA OMSATTE i 2019 for 3 745 millioner kroner.

45 % Opplagsinntekter

Opplagsinntektene utgjorde med 1 679 millioner kroner 45 prosent av samlet omsetning. MBL-beregnet opplag økte med 4,5 prosent mens antall betalende abonnenter i sammenlignbare aviser vokste med 4,8 prosent. Bekreftet opplag var 663 947* ut av 2019, mens antall betalende abonnenter var 625 007.

34 % Annonseinntekter

Annonseinntektene var 1 267 millioner kroner i 2019 og utgjorde 34 prosent av den samlede omsetningen. Annonseinntektene vokste digitalt gjennom året, mens papirinntektene ble redusert.

11 % Trykkeriinntekter

Amedia har 6 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 23 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er i underkant av 30 prosent. I Russland har konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 422 millioner kroner i 2019.

6 % Distribusjonsinntekter

Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2019 en ekstern omsetning på 240 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame. Inntekter fra distribusjonsselskapene utgjorde i 2019 6 prosent av konsernets samlede omsetning.

4 % Øvrige inntekter

Øvrige inntekter var i 2019 136 millioner kroner og utgjorde 4 prosent av omsetningen.

* Inkluderer ikke Bodø Nu, Rana No og Vefsn No.