Vold i hjemmet


Dagboksnotater - publisert som en del av artikkelserien om vold i hjemmet

Romerikes Blad satte våren 2014 fokus på vold i nære relasjoner gjennom en større artikkelserie samt en tilhørende holdnings- og innsamlingskampanje. Funnene har fått Romerike politidistrikt til å sette ned en egen granskningsgruppe.

OPPDATERT NOVEMBER 2014: Politiets granskingsrapport konkluderer med at de har gjort en for dårlig etterforsking i fire av ti saker. Les også redaktørens kommentar: Journalistikk som virker.

...

Myndighetene anslår at opp mot 150.000 mennesker i Norge årlig utsettes for vold i nære relasjoner. De aller fleste er kvinner og barn. I tillegg til å påføre ofrene alvorlige skader og traumer, koster familievold og vold i nære relasjoner samfunnet rundt seks milliarder kroner hvert år.

Romerikes Blad gikk gjennom dommer fra de to tingrettene på Romerike de siste 10 årene og fant at antallet domfelte står på stedet hvil, til tross for en sterk økning i antallet anmeldelser.

Politiet på Romerike har varslet at de skal gjennomgå sakene og se nærmere på hvorfor ikke flere saker ender med dom.

I et intervju 21. mars 2014 forteller politimester Bjørn Vandvik ved Romerike politidistrikt at en egen gruppe i politidistriktet skal granske gamle familievoldssaker – for å avdekke hvorfor så mange saker blir henlagt. Beslutningen kom som en direkte konsekvens av Romerikes Blads avsløringer.

– Romerikes Blad har satt fokus på en interessant problemstilling og jeg synes det er viktig å starte dette arbeidet nå som vi har fått indikasjoner på at resultatene våre kanskje ikke samsvarer helt med forventningene, sier Vandvik.

Romerikes Blad fant at antallet anmeldelser for familievold økte med hele 60 prosent fra femårsperioden 2004–2008 til 2009–2013. I samme periode lå antallet tiltaler stabilt – og én prosent færre ble domfelt.

– Gruppa vil først og fremst se på hvorfor sakene ble henlagt, og vurdere om vi kunne ha håndtert dem bedre, forteller Vandvik, som legger til at arbeidet først og fremst vil bli gjort med tanke på egen læring.

Det er ikke lov å slå!

Samtidig som Romerikes Blad jobbet med en gjennomgang av domfellelser knyttet til familievold, startet avisen en holdningskampanje og innsamlingsaksjon for det lokale krisesenteret.

- Kommunene på Romerike har gått sammen om å bygge et nytt senter, men vi fikk opplyst at det ikke var satt av øremerkede midler til lekeapparater. Vi ville gi de minste og mest sårbare brukerne en så innholdsrik og bekymringsløs tilværelse som mulig. Lek er viktig for barn. Gjennom lek kan mange vonde følelser bearbeides, sier ansvarlig redaktør Magne Storedal i Romerikes Blad.

- Vi utarbeidet et eget symbol for serien og innsamlingsaksjonen, et hus med et hjerte inni. Dette symbolet fulgte vår dekning i alle kanaler, også på sosiale medier. Samtidig utarbeidet vi aksjonens slagord «Det er ikke lov å slå!».  For å vekke oppmerksomhet i sosiale medier, sminket vi opp to modeller, som hyppig ble brukt blant annet på Facebook.

Mens artikkelserien ble publisert, kunne leserne delta i en SMS-aksjon, der én SMS ga 25 kroner. Samtidig utfordret vi lokale bedrifter til å gi. Resultatet ble 130.000 kroner, stort engasjement og mye positiv oppmerksomhet, avslutter Storedal.