Hvordan nå unge lesere?


En viktig del av Amedias samfunnsoppdrag er å styrke lokaldemokratiet og være en arena for nyheter og debatt også for den oppvoksende generasjon. Hele 34 prosent av Norges befolkning er mellom 20 og 44 år. De utgjør en stor og viktig gruppe.

Innovasjon og produktutvikling som kan styrke relasjonen til ungdom og unge voksne er derfor svært viktig for oss. Siden 2006 har Amedia hatt et eget unge lesere-utvalg som har arbeidet dedikert med dette området. Ved å legge til rette for produktutvikling, nytenking og innovasjon i mediehusene kan vi på en bedre måte posisjonere oss for fremtiden, og gi ungdom og unge voksne et sterkere forhold til lokalavisen. 

Amedia er også engasjert i prosjektet DelTa, et forskningsprosjekt under Sintef som handler om ungt engasjement digitalt. Vi samarbeider også med andre forskningsinstitusjoner som for eksempel Arkitektur og Designhøgskolen, der studenter deltar i arbeidet med å utvikle nye tjenester for våre unge lesere.

Vi ser gang på gang at dedikert satsing gir fantastiske resultater. En rekke av Amedias mediehus har høstet stor anerkjennelse for sine ungdomssatsinger. De har tatt hjem flere nasjonale og internasjonale priser, men viktigst av alt – de har fått mange nye, unge lesere. I skrivende stund når aviser som Avisa Nordland og Namdalsavisa ut til 8 av 10 unge i sine store nedslagsfelt – hver eneste dag – noe som er langt over snittet i bransjen. Dette gjøres ved hjelp av dedikerte unge lesere-satsinger, og sterke digitale posisjoner. Flere av Amedia sine aviser kan vise til solide resultater som følge av slike prosjekt. Eksempler er:


Avisa Nordland

AN har med sitt dialogprosjekt til fulle vist hvordan det å jobbe systematisk sammen med unge voksne (Prosjekt ”Garantert engasjert”, eller også omtalt som ”2040-prosjektet”) har gitt enorme, positive effekter for avisen. Ingen annen Amedia-avis* når flere unge voksne i sitt nedslagsfelt enn nettopp AN.

Avisa Nordland tok en radikal tilnærming til hele ungdomsutfordringen, og engasjerte 60 ”med-redaktører” i riktig målgruppe (nå mer enn 100 stk). Avisen bestemte seg for at disse skulle få reell og direkte medbestemmelse og innflytelse på produktet, og gjennom samarbeid, diskusjon og dialog har avisen ikke bare endret fokus, men også endret innhold og forretningsmodell. Arbeidsformen og samarbeidet med ”med-redaktørene” har inneholdt alt fra tett teamwork til tradisjonelle spørreundersøkelser. Det handler altså om langt mer enn å bare lytte til leserne. Redaksjonen har hatt hyppig kontakt og dialog med denne gruppen, og prioritert respons, samtale og tilbakemeldinger – uansett tid på døgnet. Samarbeidet med de unge har resultert i flere nye segment, både på nett og papir, og avisen har fått et rikt tilfang på stoff og tips den eller ikke ville kommet til. Prosjektet ”Garantert engasjert” har endret organisasjonen og redaksjonens tankesett, så vel som tilnærming til nyhetsformidling for unge voksne. Erfaringene fra dette prosjektet har fått store konsekvenser, blant annet hvordan redaksjonen er organisert. Avisen har møtt de unge på likefot, de har fått reell innflytelse og journalistikken utvikles i en kultur drevet av dialog, samhandling og åpenhet.

Prosjektet ble tildelt i WAN/IFRAs Young Reader Prize i 2013, og ble av juryen omtalt som en ”gamechanger”. http://www.an.no/nyheter/article6851152.ece http://www.an.no/nyheter/article6906629.ece 


Namdalsavisa

Namdalsavisa er også blant de aviser som når ut til svært mange unge voksne på daglig basis i Namdalen, kun så vidt slått av Avisa Nordland. NA har arbeidet systematisk og langvarig med for eksempel Bandwagon, et prosjekt som har sin kjernemålgruppe i alderssegmentet 20-30 år. Namdalsavisa har styrket seg, til dels kraftig, over mange måleparametre i denne aldersgruppen, og særlig sammenlignet med totalbefolkningen for øvrig, og andelen unge, digitale lesere har økt voldsomt, sammenlignet med andre aviser.

Namdalsavisa ble i 2013 belønnet med sølv i kategorien ”Brand” i WAN/IFRAs Young Reader Contest. 


Bergensavisen

BA sin app, HvaskjeriBergen, er også tildelt sølv i WAN/IFRA konkurransen. Her sørger en kalender-app som samler innhold fra sosiale medier for at man lett holder seg orientert om aktiviteter og kulturarrangement i det området man befinner seg. Gjennom denne har det lykkes BA å tilby målrettet og relevant innhold for ungdom og unge voksne. 


Moss Avis

Tilsvarende har Moss Avis lykkes godt med de litt yngre leserne. Her er valgfaget i skolene, ”Medier og Informasjon” bokstavelig talt flyttet inn i redaksjonslokalene. Elevene jobber sammen med journalister og redaktører for å utvikle sakene, og de publiserer selv direkte på Moss Avis sine digitale plattformer, http://www.moss-avis.no/skoleavis .  Mange av sakene har hatt stor trafikk, og flere av sakene har havnet på fronten.

For Moss Avis er denne satsingen også del av en langsiktig strategi. Redaktør Pål Enghaug fremhever at avisens engasjement og vilje til å investere tid og ressurser i ungdomsskolene også handler om å bry seg om lokalmiljøet, i tillegg til å lære mer om hva unge mediebrukere er opptatt av og engasjert i.*Gjelder alle aviser målt gjennom leserundersøkelsen Afakta i Amedia.