Størst av alt er dialekten


Fredriksstad Blad har de to siste årene jobbet bevisst med å skape stolthet rundt den lokale dialekten. Prosjektet har vært en stor suksess og har bidratt til å styrke avisas rolle som lokal identitetsbygger.

I forbindelse med en lokal dialektfestival ga Fredriksstad Blad ut hele avisen på Fredrikstad-dialekt 6. mars 2013. Stuntet fikk enorm oppmerksomhet langt utenfor den utskjelte dialektens grenser, og vi kunne fornøyd konstatere at Fredriksstad Blad hadde gitt lokalbefolkningen fornyet stolthet over å preke fredrikstansk.

Dialektavisa ble også trykket opp i en luksusutgave som ble solgt for 99 kroner per stykk hele resten av året, i et antall av 2000 eksemplarer. Fredriksstad Blad mottok MBLs nyskapningspris 2013 for dialektavisa.

På dagen ett år etter den bejublede og prisvinnende dialektavis kom ut, gjentok Fredriksstad Blad prosjektet, om enn i noe annen form. Dette gangen laget avisen et bilag med et tema, i stedet for å bare kopiere suksessen fra året før og lage den ordinære dagsavisen på dialekt.

Gjennomgangsmelodien i bilaget var ordet KÆR, som betyr stolt. Målet var å finne tilbake til kærheta over dialekta’ våres. Førstesiden på bilaget var alternativt utformet, og det ble laget profileringsprodukter med KÆR-logo. Vi trykket et ekstraopplag som ble gitt til selgerne av GatemagaZinet (tilsvarende =Oslo). Dette fikk de selge for 25 kroner per stykk, og kunne beholde alle pengene selv. Salget gikk meget godt.