30. april 2020

Solid resultat i 2019


Amedia leverte i 2019 et brutto driftsresultat på 520 millioner kroner og et resultat før skatt på 312 millioner kroner: – Amedia hadde gjennom 2019 en betydelig vekst gjennom kjøp og etablering av nye aviser samt betydelige investeringer i eksisterende virksomhet. Resultatet vi fikk er solid og gir avisene våre fortsatt utviklingskraft i et krevende marked, sier konsernsjef Are Stokstad.

Amedia-konsernet består i dag av 79 aviser.  Oppkjøpene av Nordsjø Media, Sogn Avis og Nu Publishing, og etableringen av Nidaros i Trondheim, bidro til sterk vekst og styrket konsernets posisjon i det norske avismarkedet gjennom 2019.  I tillegg styrket Amedia partnerskapet med andre mediebedrifter, tok nye offensive grep i annonsemarkedet og er nå på eiersiden i 38 svenske lokalaviser. 

Amedias aviser hadde ved utgangen av 2019 til sammen 625.000 abonnenter. Antall heldigitale abonnenter økte i 2019 med 37 prosent til 291.000. Opplagsveksten kom både av at antall aviser økte og av at antall abonnenter i sammenlignbare aviser økte med 5 prosent gjennom året. Amedias samlede opplagsinntekter steg med 9 prosent til 1679 millioner kroner i 2019.

Med en vekst på 11 prosent ble Amedias digitale annonseinntekter 473 millioner kroner i 2019. I sammenlignbare aviser var veksten på 7 prosent. Papirannonseinntektene endte samlet på 794 millioner kroner, ned med 5 prosent fra året før. I sammenlignbare aviser var fallet på 13 prosent. Amedias samlede annonseinntekter økte med 1 prosent til 1267 millioner kroner i 2019.

Det rapporterte 2019-resultatet på 520 millioner kroner er i henhold til den nye regnskapsstandarden IFRS 16, som Amedia fra og med 2019 har implementert. Amedias brutto driftsresultat var i henhold til tidligere regnskapsstandard på 399 millioner kroner, som er 68 millioner kroner svakere enn i 2018. 

– Amedia-avisene opplever nå et svært stort fall i annonseinntektene som følge av korona-pandemien. I en slik dramatisk situasjon har det stor betydning at Amedia gjennom solide økonomiske resultater har skapt et robust medieselskap med betydelig økonomisk handlefrihet. Våre 79 mediehus leverer hver dag samfunnskritisk informasjon og viktig journalistikk som sikrer et bredt mediemangfold over hele landet. Akkurat nå opplever også våre aviser dramatiske tider, som vi må forholde oss aktivt til, men vi skal sammen gjennom hardt arbeid komme gjennom også denne perioden, sier konsernsjef Are Stokstad. 

– Mediebransjen har stått i en kontinuerlig omstilling de senere årene. De siste ukene er en kraftig påminning om hvor avgjørende god drift og endringsvilje fortsatt er for å sikre journalistikken og fortsatt sterke redaksjoner landet rundt. Men til tross for utfordringene mediene nå opplever, ønsker Amedia fortsatt å investere betydelige beløp i vekst og utvikling fremover, sier Stokstad.

Amedia har en solid finansiell stilling med en egenkapitalandel på 54,4 prosent.