Når avisen setter ord på løsningen


Røyken-rådmann Georg Smedhus (nr 2 fra v.) i kommunestyresalen tatt straks etter at Hurum kommunestyre vedtok felles rådmann. Smedhus har i dag jobben som felles rådmann for de to kommunene (Foto: Røyken og Hurums Avis)

Hurum kommune har slitt med stram økonomi og stort overforbruk. Da rådmannen sa opp og flere kommunesjefer var på vei ut, foreslo Røyken og Hurums Avis en ny tilnærming.

Hurum kommune hadde de siste årene ikke klart å snu den negative økonomiske utviklingen. Nabokommunen Røyken derimot, har gjennomført en vellykket snuoperasjon, blant annet ved hjelp av en dyktig rådmann, fra nettopp Hurum.

De to kommunene har i flere runder diskutert kommunesammenslåing, men det er ikke kommet en endelig konklusjon på dette. Utfordringene i kommuneadministrasjonen i Hurum kommune var derimot noe som lokalavisa mente kunne løses ved samarbeid.

I en kommentarartikkel, som sto på trykk 22. mai 2014, foreslo Røyken og Hurums avis at Hurum kommune skulle overlate den administrative styringen av kommunen til ledergruppen i Røyken kommune. Artikkelen førte til mye debatt, både i avisens spalter og lokalsamfunnet.

Før sommerferien ble det kalt inn til ekstraordinære møter i kommunestyrene og i juli ble avtalen mellom de to kommunene underskrevet. Fra 15. august har Røyken kommune overtatt den administrative styringen av Hurum kommune.

Det trykte ord har fortsatt kraft. Røyken og Hurums Avis lever opp til både navnet og sitt slagord: Nær og viktig.