Kvitterte med tatovering


Saken om Stian Ytterdahl (18) fra Lørenskog knuste alle rekorder i Romerikes Blad hva angår global interesse. Videoen med 18-åringen ble startet av mer enn 160.000 verden over.

Her kan du lese ansvarlig redaktør Magne Storedals betraktninger rundt saken som gikk verden rundt:

Stian versus Jens 8–1

Klart overdimensjonert tullehistorie, var tilbakemeldingen til oss fra mange sinte lesere etter at vi fredag og lørdag etter at vi hadde historien om Stian Ytterdahls McDonalds-tatovering på førstesiden. Legger man en klassisk vurdering til grunn, basert på viktighet, er det ikke vanskelig å falle ned på at både Ytterdahls ytring og alle reaksjonene publiseringen skapte, som tant og fjas. Da er det heller ikke rart at vi også ble skyteskive som først skrev om 18-åringens oppsiktsvekkende form for kroppsutsmykning.

Meg bekjent har ingen kommet opp med en standard definisjon av nyheter som er så presis at den er anvendbar for alle nyhetsorganisasjoner og akseptabel for alle brukere. Nyheter faller inn under den brede klassifikasjonen – det unormale. Det er utfallsrommet mellom menneskelig dårskap og heltemot, mekanisk svikt og små og store naturkatastrofer som i regelen skaper nyheter. Å blande blod og inngå et kroppslig, livslangt partnerskap gjennom en tatovering med en av kapitalismens aller mest kjente globale yppersteprester, McDonalds, slik Ytterdahl gjorde, er etter mitt syn helt klart en interessant nyhet. Reaksjonene etter at vi publiserte historien sist torsdag er selvfølgelig vesentlig mer interessant enn selve handlingen.

Tre timer etter at vi la tatoveringshistorien ut på nett etter at vi fanget den opp på Facebook, tok CNN og ABC News, Good Morning America kontakt. Via søk har vi kunnet følge historiens virale spredning. Et nyhetssøk på Stian Ytterdahl ga torsdag «omtrent 238 000 resultater» globalt. Et tilsvarende søk på Jens Stoltenberg ga «omtrent 28 800 resultater». Sammenligningen er interessant all den tid søket fanger opp Stoltenbergs utnevnelse til ny generalsekretær i Nato. Styrkeforholdet mellom Stian og Jens er 8–1 i Stoltenbergs disfavør. Er dette uttrykk for at alle verdens nyhetsmedier er gått av hengslene?

Nettmedier følger nå trafikken fra minutt til minutt. Vi vet til enhver tid hva som blir og hva som ikke blir lest. Dette påvirker ikke bare journalistikken i nettaviser, men også i papiravisene. Vi tilpasser oss i noen grad til det som klikkes. Nå er det ikke slik at folk konsekvent velger bort Jens i forhold til Stian. Via mobil konsumeres nyheter gjerne til og fra jobb, i jobbpauser, på badet og i reklamepauser på tv. De nye lesemønstrene driver fram et voldsomt behov for tungt og lett om hverandre. Om kvelden går vi alle i underholdningsmodus. Balansen mellom tungt og lett styres av folks biorytme.

Hvis man for et øyeblikk lar være å tenke på om McDonalds-tatoveringen fortjener en så enorm oppmerksomhet, så forteller den korte veien fra en posting på Facebook til den var allemannseie over hele kloden, hvilket fantastisk redskap sosiale medier er for å nå ut. Er budskapet sterkt eller originalt nok, kan lokale ytringer eller nyheter bli glokale – kombinasjon av lokale og globale lynraskt. I så måte var McDonalds-tatoveringen en veldig god leksjon i avansert medieforståelse for meg også.