Kommunens omsorg for eldre og syke under lupen


Behandlingstilbudet til Anne Beth Finnsjøs demente far, er en av enkeltsakene som Tønsbergs Blad har trukket frem. (Foto: Christian Roth Christensen)

Tønsberg Blad har gjennom 2013 og 2014 satt fokus på eldreomsorgen i Tønsberg kommune. Gjennom å sette enkeltsaker inn i en større sammenheng, har avisens artikler medført endringer både i rutiner og kapasitet i kommunens omsorgsarbeid.

Sakshistorikken startet med to henvendelser til avisen. En vedrørende forholdene ved det kommunale sykehjemmet Træleborg og et tips som indikerte at Tønsberg kommune ikke klarte å ta i mot pasienter fra Sykehuset i Vestfold som var ferdig behandlet.

Tønsberg Blad så de to sakene i sammenheng. Det ble jobbet med å få frem enkelthistoriene, men samtidig så man på samspillet mellom kommune og sykehus i forbindelse med samhandlingsreformen, hvor pasientene skal hjem til kommunen for rehabilitering.

Da avisen fikk den første personlige historien på trykk, kom det mange nye tips om forholdene ved kommunens sykehjem. Avisen skrev om flere av historiene og sørget hele tiden for at sykehjemmet fikk kommentere hver enkelt sak.

Samtidig viste tallene fra sykehuset at Tønsberg kommune var den kommunen i Vestfold som hadde klart flest overliggerdøgn på sykehuset. Videre undersøkelser viste at kommunen hadde tilbud om alternative løsninger som både ville frigi kapasitet på sykehuset og være billigere for kommunen.

I etterkant av Tønsberg Blads granskning av Tønsberg kommunes arbeid med eldre og syke, har flere politiske og forvaltningsmessige tiltak blitt gjennomført, blant annet;

  1. Træleborg sykehjem er tilført nye ressurser
  2. Kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme tar opp et samarbeid om felles rehabiliteringsplasser
  3. Fylkeslegen i Vestfold gjennomfører tilsyn ved sykehjemmet
  4. Tønsberg kommune etablerer et eget pasient- og brukersikkerhetsutvalg

Saken viser tydelig hvordan lokalavisa kan være en påvirkningskraft og talerør for innbyggerne i møte med kommunen og kommunale instanser. Der enkeltpersoner ikke evner å forfølge saken, kan lokalavisa følge saken over lengre tid og ikke gi seg før man har fått fakta på bordet.

- I denne saken har vi klart å sette enkeltstående historier i sammenheng. Vi har presset ledelsen ved sykehjemmet og ledelsen i rådhuset til å snakke sammen og til å legge om driften. Vi tror flere eldre kommer til å få bedre behandling og bedre rehabilitering fordi vi har brukt tid på å peke på alt som ikke virket, sier ansvarlig redaktør Sigmund Kydland i en kommentar.

Og saken er ikke avsluttet. Tallene for første halvår 2014 viste at Tønsberg kommunes overliggerdøgn på sykehuset hadde økt. Kommunedirektørens lovnader skal følges opp. Det er fortsatt enkelthistorier å fortelle. Lokalavisa er på saken!